Přihláška do Líhně 2017


Všechny položky přihlášky jsou povinné. Bez jejich vyplnění přihlášku neodešlete. Maximální velikost MP3 hudební ukázky je 5MB.

All entries of the application are mandatory and you have to fill each one, otherwise the application will not be uploaded. The maximum size of MP3 sample is 5MB

Název kapely:
Band name:
Místo původu:
Origin:
Hudební styl:
Music style:
Počet muzikantů:
Number of members:
Info o kapele:
About band:
WWW stránky:
Website:
Jste zastoupeni OSA, label
Record label
MP3 soubor:
MP3 sample:
Kontaktní telefon:
Phone number:
Kontaktní email:
E-mail:
Zodpovědná osoba:
Responsible person:
Přihlášením do soutěže uděluje kapela pořadateli souhlas se zveřejněním a použitím výše uvedených údajů ve sdělovacích prostředcích a na internetu v rámci propagace soutěže bez nároku na jakýkoliv finanční honorář. V případě, že je kapela součástí labelu, případně je zastupována jakýmkoliv jiným subjektem, je povinna dotyčnému přihlášení nahlásit a případně vyřešit autorská práva. Součástí přihlášky musí být v příloze jedna nahrávka v MP3 (co nejvíce specifikující styl účinkujícího).
By signing up for Líheň 2017 the applicant awards the organizer consent to the disclosure and use of above data in the media and on the Internet for promotion of the competition without any claim to financial remuneration. In the event that the band is represented by any other entity it is required to report to the organizer and resolve copyright. There must be a recording in MP3 attached to this application (displaying specific style of the band).
Základní pravidla soutěže:
Skupiny se pomocí formuláře mohou do soutěže hlásit nejpozději do 31.1.2017 do 24.00 hod. Odborná porota bude průběžně poslouchat nahrávky a vybírat vhodné adepty do základních kol. Vybrané kapely budou kontaktovány nejpozději v prvním únorovém týdnu 2017. Skupiny následně vystoupí ve spolupořádajících moravských klubech vždy po třech před veřejností a na každém koncertním kole vždy odborná porota vybere jednoho postupujícího. Stejným způsobem proběhnou i čtvrtfinálová a semifinálová kola a čtyři nejlepší kapely, které projdou tímto sítem, si zahrají na Velkém finále. Zde vystoupí a rovněž v porotě zasedne i Patron soutěže - v tomto ročníku Kamil Střihavka a skupina Leaders.
Soutěž začíná v druhé půlce února 2017 a soutěžním dnem je většinou čtvrtek. Kapely se prezentují vždy živě v bloku trvajícím 40 minut. Velké finále proběhne 22. dubna 2017 v tradičním klubu Stolárna v Havířově. Všechny koncerty jsou pro veřejnost zdarma. Kapelám není hrazeno ubytování ani cestovné. Za úspěšná vystoupení dostávají drobné odměny od partnerů akce, nicméně na ty nejlepší čekají tradičně ceny v hodnotě až 200 tisíc korun českých a také šance vystoupit na atraktivních akcích (např. Colours of Ostrava, Masters of Rock...).


Basic rules of the competition:
The applications must be submitted till midnight January 31, 2017. A jury of experts will evaluate submited recordings and select suitable candidates to the preliminary round. Chosen bands will be contacted till the first week of February 2017. The group then performs in Moravian clubs, three at a time in front of live audience. The jury chooses one advancing band each round. Quarterfinals and semifinals are held in the same manner. Top four bands will perform in the Grand Finals where the jury will be joined by the patron of the competition - Kamil Střihavka and the band Leaders. The competition starts in the second half of February 2017 and the competition day is usually Thursday. The bands always perform live for 40 minutes. The grand finale will be held on April 22, 2017 in the traditional club Stolárna in Havířov. All concerts are free of charge. Bands are not paid accommodation or travel expenses. Successful bands are awarded small rewards from the event partners, however, in the Grand Finals there are awaiting prizes worth up to 200 thousand Czech crowns and also a chance to perform at special events and World class festivals (eg. Colours of Ostrava, Masters of Rock ...).

Náš Twitter


© 2016 copyright Líheň, všechna práva vyhrazena, grafický design Grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis