Přihláška do Líhně 2018


Všechny položky přihlášky jsou povinné. Bez jejich vyplnění přihlášku neodešlete. Maximální velikost MP3 hudební ukázky je 5MB.

All entries of the application are mandatory and you have to fill each one, otherwise the application will not be uploaded. The maximum size of MP3 sample is 5MB

Název kapely:
Band name:
Místo původu:
Origin:
Hudební styl:
Music style:
Počet muzikantů:
Number of members:
Info o kapele:
About band:
WWW stránky:
Website:
Bandzone URL:
Online database URL:
Jste zastoupeni OSA, label
Record label
Kontaktní telefon:
Phone number:
Kontaktní email:
E-mail:
Zodpovědná osoba:
Responsible person:
Přihlášením do soutěže uděluje kapela pořadateli souhlas se zveřejněním a použitím výše uvedených údajů ve sdělovacích prostředcích a na internetu v rámci propagace soutěže bez nároku na jakýkoliv finanční honorář. V případě, že je kapela součástí labelu, případně je zastupována jakýmkoliv jiným subjektem, je povinna dotyčnému přihlášení nahlásit a případně vyřešit autorská práva. Součástí přihlášky musí být v příloze jedna nahrávka v MP3 (co nejvíce specifikující styl účinkujícího).
By signing up for Líheň 2018 the applicant awards the organizer consent to the disclosure and use of above data in the media and on the Internet for promotion of the competition without any claim to financial remuneration. In the event that the band is represented by any other entity it is required to report to the organizer and resolve copyright. There must be a recording in MP3 attached to this application (displaying specific style of the band).
Základní pravidla soutěže:
Skupiny se pomocí formuláře mohou do soutěže hlásit nejpozději do 28.2.2018 do 24.00 hod. Odborná porota bude průběžně poslouchat nahrávky a vybírat vhodné adepty do základních kol. Vybrané kapely budou kontaktovány během února a března 2018. Skupiny následně vystoupí ve spolupořádajícím klubu vždy po třech před veřejností a na každém koncertním kole vždy odborná porota vybere jednoho postupujícího. Stejným způsobem proběhnou i další kola a nejlepší kapely, které projdou tímto sítem, si zahrají na Velkém finále, které proběhne historicky poprvé v rámci open air festivalu.
Soutěž začíná v březnu 2018 a soutěžním dnem je většinou čtvrtek. Kapely se prezentují vždy živě v bloku trvajícím 40 minut. Všechny koncerty jsou pro veřejnost zdarma. Kapelám není hrazeno ubytování ani cestovné. Odměnou pro ty nejlepší jsou atraktivní ceny a vystoupení na řadě kulturních akcí a festivalů.


Basic rules of the competition:
The applications must be submitted till midnight February 28, 2018. A jury of experts will evaluate submited recordings and select suitable candidates to the preliminary round. Chosen bands will be contacted during February and March 2018. The group then performs in Moravian club, three at a time in front of live audience. The jury chooses one advancing band each round. Top four bands will perform in the Grand Finals, that will be held for the first time at the open air festival.
The competition starts in March 2018 and the competition day is usually Thursday. The bands always perform live for 40 minutes. All concerts are free of charge. Bands are not paid accommodation or travel expenses. Successful bands will be awarded rewards from the event partners and performances at a number of cultural events and festivals.
MP3 soubor:
MP3 sample:

Náš Facebook


© 2017 copyright Líheň, všechna práva vyhrazena, grafický design Grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis